SUB TWI

Потопяема помпа SUB TWI 4

Потопяема помпа SUB TWI 4 SUB TWI 4 е многостъпална потопяема помпа 4 цола, подходяща за вертикален и хоризонтален монтаж. Подходяща за водочерпене от сондажи и цистерни, намира приложение за поливане, водоснабдяване, увеличаване на налягането, намаляне нивото на водата и др.   Технически характеристики: Минимален индекс на ефективност (MEI) ≥ 0,7 Ел. захранване: 1~230 V,…

HWJ 204

Хидрофор HWJ 204 50L

Хидрофор HWJ 204 50L EM PS HWJ 204 е хидрофор с 50 литров мембранен съд. Намира приложение за водочерпене от дълбоки резервоари и кладенци, за увеличаване на налягането, както и като резервна помпа за водоснабдяване. Подходяща за поливане, водоснабдяване, дъждуване и мъглуване.   Технически характеристики: Ел. захранване 1~230 V, 50Hz Височина на засмукване макс. 8…

GRUNDFOS MAGNA

Циркулационна помпа GRUNDFOS MAGNA 1

GRUNDFOS MAGNA 1 Grundfos Magna-1 е електронно управляема циркулационна помпа с мокър ротор. Намира широко приложение в отоплителни и охладителни циркулационни системи в големи жилищни, обществени и индустриални сгради и др. Помпата разполага със светлинни индикатори, показващи моментните настройки. Има три режима на управление, посредством вградения контролер:                …